Winschoten

prieel

Winschoten is dit jaar een nieuwe locatie voor WinterWelVaart! Op woensdag 28 december organiseert de Stichting Tramhaven Winschoten, in samenwerking met WinterWelVaart, een dag voor jong en oud langs de kade van de Tramhaven en in de Tramwerkplaats. Naast de activiteiten op de kade, kun je een kijkje nemen op één van de historische (charter)schepen. De schippers vertellen graag over hun schepen, die speciaal voor deze dag geopend zijn voor bezichtiging.

Geschiedenis Winschoten
Door het ontstaan van de Dollard in de 15e eeuw werd het scheepvaartverkeer in dit deel van de provincie nóg belangrijker. Grotere schepen konden tot Winschoten varen, pas in de Tachtigjarige Oorlog kwam er een einde aan deze levendige handel. Nadat in 1637 het Winschoterdiep was voltooid, werden de Oldambtsters verplicht hun zuivel, graan en vee eerst naar Winschoten te brengen, voordat ze die elders mochten verkopen. Ook de welbekende steenfabrieken, de meest grootschalige industrietak in het Oldambt, vestigden zich aan het water.