Sterrenbeeld Kunstroute: Ernst Brederveld

Wanneer ik door het Groninger land loop zie ik romantiek.

De immense leegte is zo ruimtelijk, dat het weinige dat er wel is bij mij bekoring oproept en een gevoel van kwetsbaarheid dat  om bescherming lijkt te vragen.

De breekbaarheid die bij leegstand en aftakeling hoort levert haar eigen nieuwe beelden en eigen schoonheid op. Wanneer dingen in de verdrukking dreigen te komen – kan ik het zien als iets dat zich naar buiten perst en voelt het alsof het altijd lente is.

Deze melancholie; dat wil ik verbeelden.

www.ernstbrederveld.nl

Hoge der A 28